Tập hợp các phím tắt trong Blender

Dưới đây là danh sách các phím tắt hay sử dụng trong Blender, danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên trong suốt thời gian học và chia sẻ kiến thức về Blender của mình (nó sẽ dài dần ra). Rất tiện lợi cho việc tham khảo

AChọn / Bỏ chọn tất cả
GGrab
RRotate
SScale
IThực hiện thao tác Inset trong Edit Mode
FThực hiện thao tác Fill trong Edit Mode
TTắt  / Bật Toolbar
Alt + G / R / SReset đối tượng tương ứng theo các công cụ Grab, Rotate, Scale
G + X / Y / ZDịch chuyển đối tượng theo trục X hoặc Y hoặc Z
Shift + AMở menu Add Primitive Object
Shift + CReset 3D Cursor về vị trí trung tâm
Ctrl + SpaceTắt tất cả Gizmo trên đối tượng
Ctrl + EMở danh sách các thao tác dành cho Edges trong Edit Mode
Ctrl + VMở danh sách các thao tác dành cho Edges trong Edit Mode
Ctrl + FMở danh sách các thao tác dành cho Faces trong Edit Mode
Ctrl + BSử dụng chế độ Bevel trong Edit Mode
G + GSử dụng chế độ Slide trong Edit Mode
TabChuyển qua lại giữa Object Mode và Edit Mode

Tài liệu cùng chủ đề