Download các thành phần cần thiết

Để bắt đầu, bạn cần phải download tương đối nhiều thứ về máy, nhưng cũng đừng lo vì nếu biết cách sắp xếp và phân loại thì bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm và quản lý chúng.

Trước khi download các mục dưới, bạn có thể tạo sẵn một folder có tên, ví dụ như "Drush stuff" để phân biệt so với các mục download khác.

1. WAMP Server: Đây là bộ cài tổng hợp "tất cả trong 1", giúp cho Drupal có thể chạy được trên môi trường Windows Download

2. Các công cụ hỗ trợ cho cài đặt và vận hành Drush, bao gồm:

ComposerDownload
GnuWin32 Lib ArchiveDownload
GnuWin32 GzipDownload
GnuWin32 WgetDownload
GnuWin32 GtarDownload
GnuWin32 UnzipDownload
ConEmuDownload

Sau khi download xong tất cả, folder của ta sẽ bao gồm những thứ như sau:

Tài liệu cùng chủ đề