► Khái quát dự án game CSCĐ:VMP

Ý tưởng:

Dựa trên hình tượng nhân vật Cảnh Sát Cơ Động, tôi muốn thực hiện một game bắn súng chiến thuật góc nhìn thứ nhất (Tactical FPS Shooter) lấy bối cảnh giả tưởng là tình hình xã hội Việt Nam đang ngày càng phức tạp, số lượng tội phạm gia tăng, khiến nhà chức trách phải triển khai các lực lượng đặc  biệt nhằm chống lại những sự tiêu cực đó.

  • Đặc điểm nổi trội (cũng là các mục tiêu kì vọng):
  • Người chơi có thể điều khiển nhân vật và một nhóm các nhân vật khác (NPC) nhằm thực hiện các nhiệm vụ mà game đặt ra.
  • Hệ thống vũ khí (súng, phụ kiện)  được phát triển thật chi tiết về cơ cấu hoạt động để người chơi tương tác tối đa.
  • Hệ thống AI mang lại nhiều trải nghiệm trong chiến đấu.

Các phần mềm được sử dụng:

  • MyPaint: Công cụ vẽ concept  nhân vật, background, items v..v..
  • GIMP: Xử lý đồ họa, làm textures Material.
  • Blender: Dựng hình 3D nhân vât.
  • Leadwerks: Game Editor sử dụng LUA Script.

Thời gian dự tính:

Tại thời điểm hiện tại tôi tự nhận thấy với các kỹ năng và kiến thức mình có về lĩnh vực phát triển game chưa hẳn đã nhiều nên trong suốt quá trình phát triển game, tôi sẽ vừa làm vừa học thêm. Vì thế thời gian hoàn thành game này có thể tính bằng đơn vị năm (biết đâu sẽ lên đến cả chục năm?)
 

Tài liệu cùng chủ đề