Devlog 3: Kết hợp thành công khung ragdoll vào mesh của nhân vật CSCĐ

Một tuần nữa trôi qua, với những gợi ý hữu ích thu thập được từ trên forum của Leadwerks, mình đã có thể tạo ra một phiên bản khung ragdoll có thể điều khiển được mesh trong game. Đây là sự kết hợp rất hay ho giữa bộ khung xương do mình tự tạo và xương có sẵn của mesh khi export từ Blender vào Leadwerks.

Để thêm phần sống động, mình cũng thêm vũ khí cho nhân vật để khi thi hành ragdoll thì sẽ rơi xuống như buông vũ khí thật.

Đây là clip minh họa:

 

Tài liệu cùng chủ đề