Devlog 8 - Hệ thống nhịp thở

Concept hệ thống nhịp thở (breath control) mới cập nhật cho nhân vật của người chơi, bao gồm các điểm nổi bật sau:

  • Nhịp thở thay đổi theo hành động của người chơi và thời gian sử dụng vũ khí (độ giật càng lớn, nhịp thở càng kém ổn định)
  • Nhịp thở ổn định dần theo thời gian
  • Có thể nín thở để làm tăng độ chính xác cho vũ khí
  • Nghỉ tại chỗ (tạm thời hạ vũ khí) để ổn định nhịp thở nhanh hơn

Tài liệu cùng chủ đề