Devlog 9: Cải tiến hệ thống di chuyển vũ khí, concept cửa ra vào

  • Vũ khí sẽ chuyển động theo bước chân của người chơi, cả khi sử dụng ironsight, ngồi hoặc chạy
  • Vũ khí sẽ bị chặn (block) khi người chơi lại gần tường hoặc các đồ vật.
  • Vỏ đạn khi bay ra khỏi vũ khí sẽ tồn tại lâu hơn, tương tác vật lý kéo dài tạo sự tự nhiên và cảm hứng cho người chơi.
  • Hệ thống điều khiển cửa (bao gồm cả cửa sổ và cửa ra vào), buộc người chơi phải "chạm" được vào cánh cửa thì mới thực hiện được thao tác, đóng mở.
  • Map trường bắn đã được nâng cấp (mô hình, texture v..v..), tập trung chủ yếu vào phòng trực ban và khoảng sân rộng để xe bên ngoài.
  • Thêm các prop và vật dụng mới cho môi trường game thêm sinh động (có cả ô tô cảnh sát)

Còn đây là devlog :)

Tài liệu cùng chủ đề