Devlog 10: Điều khiển nhân vật theo Squad

Thực hiện các Animation chuyển động cơ bản cho nhân vật

  • Hệ thống điều khiển nhân vật theo Squad / Member
  • Chuyển đổi qua lại giữa ngồi thứ 3 và ngôi thứ nhất (TPS/FPS)
  • Nhìn thấy chân và bóng nhân vật ở chế độ FPS
  • Xử lý hiệu ứng camera khi ở chế độ TPS
  • Vật liệu decal cho vết máu.

Lưu ý: Các Animation được chọn lọc từ dịch vụ Mixamo của Adobe (http://mixamo.com) và chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của game, hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn khác cùng đam mê phát triển game

Tài liệu cùng chủ đề