Chào các bạn, bộ tài liệu này là tập hợp các thủ thuật và ứng dụng dành cho sử dụng Jquery mà W3ATeam đã tích lũy thông qua kinh nghiệp thực tiễn, mong rằng sẽ có ích cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu về Jquery.