Đây là dự án phim hoạt hình 3D thời lượng ngắn (short 3D animation) đã được thực hiện với vai trò là project kì 4 tại trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena. Nội dung phim lấy cảm hứng từ câu chuyện "Há miệng chờ sung" quen thuộc, được thêm vào nhiều tình tiết mới mẻ nhằm mục đích xây dựng một kịch bản đầy đủ và hợp lý.