Hướng dẫn tạo nhân vật 3D trong Blender

Chủ đề này là tập hợp các bài viết có chứa video hướng dẫn các bước thật dễ hiểu để bạn có thể tạo ra một nhân vật 3D cho riêng mình trong chương trình Blender. Các video sẽ được cập nhật dần qua từng giai đoạn, Modeling, Texturing, Rigging, Skinning (Animation sẽ nằm trong chủ đề khác).

Hướng dẫn tạo khung xương cho nhân vật trong Blender

Đây là video hướng dẫn bạn cách tạo khung xương cho nhân vật 3D của mình trong Blender (Rigging). Trong video mình sẽ hướng dẫn...

Đăng kí nhận Hướng dẫn tạo nhân vật 3D trong Blender