Khảo sát nhu cầu chức năng dành cho website

Cho phép người truy cập website đăng ký tài khoản để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau trên hệ thống. (Mua hàng trực tuyến, tham gia diễn đàn, đăng tải bài viết, comment, lưu trữ hồ sơ cá nhân v..v..)
Các chức năng cho hệ thống người dùng
Người dùng sau khi đăng ký có thể đưa lên các thông tin như Họ tên, sở thích, các liên kết, avatar v..v.. vào hồ sơ cá nhân để mọi người theo dõi.
Đăng tải thông tin sản phẩm, xử lý tương tác giữa người dùng và sản phẩm (mua hàng, đặt hàng, tìm kiếm thông tin v..v..)
Các chức năng dành cho hệ thống sản phẩm
Đặt hàng trực tiếp: Người dùng click nút "Đặt hàng" ngay tại trang chi tiết sản phẩm để tiến hành gửi yêu cầu.
Lựa chọn cổng thanh toán