Phát triển game

Phần 2: Những gợi ý cụ thể giúp bạn làm game tốt hơn

Trong phần 1, mình đã nêu ra một vài vấn đề mang tính "chuẩn bị tâm lý" cho các bạn có đam mê phát triển game và muốn thực hiện...

Phần 1: Khởi đầu thế nào đây? Phải chuẩn bị tâm lý đã

Trước tiên ta cần phải hiểu, sự thật là.. phải đến 96,69 % những người thích chơi game đều từng nảy sinh trong đầu ý tưởng "nếu...

Đăng kí nhận Phát triển game